صتابون بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

صتابون: بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات آرای کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال اعلام شد

کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

آرای کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال اعلام شد

آرای کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال اعلام شد

عبارات مهم : مهرداد

کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده است از سوی کمیته اوضاع فدراسیون راجع به تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت اکبر افشاری از کلوب پاس همدان

آرای کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال اعلام شد

پرداخت مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)

* شکایت مهرداد کریمیان از کلوب فجر سپاسی شیراز

پرداخت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق مهرداد کریمیان (غیرقطعی)

کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

* شکایت امید سینک از کلوب استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق امید سینگ (غیرقطعی)

* شکایت وحید همراز از کلوب نساجی مازندران

پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق وحید همراز (غیرقطعی)

آرای کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال اعلام شد

* شکایت مهرداد اسماعیل زاده از کلوب نساجی مازندران

پرداخت مبلغ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۲۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق مهرداد اسماعیل زاده (قطعی)

کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

* شکایت رضا درویشی از کلوب بادران تهران

پرداخت مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق رضا درویشی (غیرقطعی)

* شکایت محمدحسن آقابابایی از کلوب بادران تهران

آرای کمیته اوضاع فدراسیون فوتبال اعلام شد

پرداخت مبلغ از ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق محمدحسن آقابابایی (قطعی)

* شکایت امیررضا زارع از کلوب شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق امیررضا زارع (غیرقطعی)

* شکایت آرش رضاوند از کلوب نفت تهران

پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق آرش رضاوند (غیرقطعی)

واژه های کلیدی: مهرداد | فوتبال | قرارداد | فدراسیون فوتبال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs