صتابون بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

صتابون: بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات حضور خانواده در ورزشگاه ناهنجاری‌ها را کم کردن می‌دهد ، فوتبالیست زن داریم ولی تماشاگر نه!

قائم مقام انجمن آسیب شناسی کشور عزیزمان ایران گفت: بررسی‌ها نشان داده که ورزشکاران زمانی که خانواده خود را در ورزشگاه می‌بینند یا حضور آنها را حس می‌کنند نتیجه

حضور خانواده در ورزشگاه ناهنجاری‌ها را کم کردن می‌دهد ، فوتبالیست زن داریم ولی تماشاگر نه!

فوتبالیست زن داریم ولی تماشاگر نه!/ حضور خانواده در ورزشگاه ناهنجاری ها را کم کردن می دهد

عبارات مهم : جلوگیری

قائم مقام انجمن آسیب شناسی کشور عزیزمان ایران گفت: بررسی ها نشان داده که ورزشکاران زمانی که خانواده خود را در ورزشگاه می بینند یا حضور آنها را حس می کنند نتیجه های بهتری می گیرند.

مهدی محبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ورود زنان و خانواده ها به هر محیط اجتماعی، اشتغال، مدیریت، دانشگاه و سیاست به خودی خود مشکلی ندارد چراکه آنها نیمی از جمعیت کشور محسوب می شوند و کشور با حضور همه آحاد جامعه ساخته می شود.

حضور خانواده در ورزشگاه ناهنجاری‌ها را کم کردن می‌دهد ، فوتبالیست زن داریم ولی تماشاگر نه!

وی با بیان اینکه علت روشنی جهت حضور نیافتن بانوان و خانواده ها در استادیوم وجود ندارد و جهت جلوگیری از این عدم حضور نیز با تضادهایی مواجه هستیم، افزود: افرادی که از حضور این قشر جلوگیری می کنند همواره به صورت کلی در این خصوص نظر می دهند در حالی که بررسی ها نشان داده که ورزشکاران زمانی که خانواده خود را در ورزشگاه می بینند یا حضور آنها را حس می کنند نتیجه های بهتری می گیرند.

محبی با اشاره به اینکه امروز جلوگیری از ورود بانوان و خانواده ها به ورزشگاه ها به خصوص ورزشگاه فوتبال چالش بخش عظیمی از جامعه شده است هست، تصریح کرد: درست است که ورزشگاه ها دارای ناهنجاری هایی هستند ولی آیا همه افرادی که وارد ورزشگاه می شوند فعالیت های ضد ارزشی و فرهنگی دارند؟ بی شک زمانی که یک مرد با زن و فرزند و خواهرش به ورزشگاه می رود ناهنجاری از خود بروز نمی دهد.

قائم مقام انجمن آسیب شناسی کشور عزیزمان ایران گفت: بررسی‌ها نشان داده که ورزشکاران زمانی که خانواده خود را در ورزشگاه می‌بینند یا حضور آنها را حس می‌کنند نتیجه

قائم مقام انجمن آسیب شناسی کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه چه طور ممکن است ورزشکار زن فوتبالیست داشته باشیم ولی تماشاگر زن فوتبال نداشته باشیم؟ تاکید کرد: مسئله ورود خانواده ها و زنان به ورزشگاه یک مسئله دست چندم اجتماعی است که متاسفانه با بعضی رفتارها برجسته می شود. هنگامی که ما حق را ادا نمی کنیم و مرتب جلوی حق مانع ایجاد می کنیم عنوان را در جامعه پررنگ تر می کنیم.

محبی با اشاره به اینکه شاید بعضی از افرادی که در خصوص ورود زنان موضع گیری می کنند واقعا دغدغه آرامش زنان و خانواده را دارند، اظهار کرد: این مباحث باید به دور از جنجال مرتفع شود. آیا حضور زن ها و خانواده ها در سینماها ممنوع نیست؟ مگر هیجانات سینمایی از هیجانات فوتبالی کمتر است؟ آیا اتفاقی در سینماها رخ می دهد؟ خیر بلکه اثرات مثبت حضور خانوادگی در سینماها تا مدت ها در خانواده باقی می ماند.

واژه های کلیدی: جلوگیری | خانواده | ورزشگاه | فوتبالیست | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs