صتابون بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

صتابون: بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی جهت درمان یک بیماری چشمی

محققان در صدد هستند که با تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی به درمان یک بیماری نادر چشمی دست یابند. 

تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی جهت درمان یک بیماری چشمی

تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی جهت درمان یک بیماری چشمی

عبارات مهم : تبدیل

محققان در صدد هستند که با تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی به درمان یک بیماری نادر چشمی دست یابند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، افرادی که ورژن جهش یافته ای از ژن ATF۶ را به ارث می برند، با بدریختی یا از فووآی از بین رفته متولد می شوند. این منطقه از چشم مسئول داشتن دید دقیق و تیز هست. این افراد از بدو تولد دچار بینایی محدود هستند و درمانی نیز جهت آن ها وجود ندارد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا به سرپرستی دکتر لین، جهت نخستین بار ارتباط بین موتاسیون ATF۶ و این اختلال نادر بینایی را نشان داده اند. آن ها کشف کرده اند که ترکیبی شیمیایی که ATF۶ را فعال می کند می تواند سلول های بنیادی مشتق از بیماران را نیز به عروق خونی تبدیل می کند.

تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی جهت درمان یک بیماری چشمی

پروتئین ATF۶، یک فاکتور رونویسی است که بسته به نیاز سلول روی خاموش یا روشن شدن بعضی ژن ها اثر می گذارد. این فاکتور معمولا زمانی فعال می شود که سلول به علت تجمع پروتئین های تانخورده یا بد تاخورده تجمع پیدا کنند. پیش از این محققین دریافته بودند کهATF۶ طی تکوین سلول های بنیادی به طور طبیعی روشن است.

وقتی که دکتر لین و همکارانش نخستین بار چندین سال قبل از ارتباط بین ATF۶ و این نابینایی ارثی موسوم به آکروماتوپسیا(نوعی کور رنگی) یا دیستروفی مخروطی-استوانه ای پرده برداشتند، بسیاری از افرادی که به این مسئله مبتلا بودند از سراسر دنیا شروع با تماس گرفتن با آن ها کردند. بسیاری از آن ها علت پرسشها بینایی ارزش را نمی دانستند و مشتاق بودند که بدانند آیا آن ها نسخه جهش یافته ای از ATF۶ را دارا هستند یا خیر.

محققان در صدد هستند که با تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی به درمان یک بیماری نادر چشمی دست یابند. 

همچنین بسیاری از آن ها مشتاق بودند که بخشی از این پژوهش باشند تا بیماری ارزش شناسایی شود و راهی جهت درمان ارزش پیدا شوند. در مطالعه اخیر، لین و همکارانش نمونه پوست خانواده ای که در نیویورک زندگی می کردند را گرفتند.

سه کودک این خانواده دچار موتاسیون ATF۶ بودند. سلول های پوستی آن ها به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازبرنامه ریزی شدند. در ادامه آن ها میلیون ها ترکیب شیمیایی را جهت توانایی ارزش در فعال سازی ATF۶ مورد غربالگری قرار دادند و ده ترکیب را شناسایی کردند که به نظر می رسید آزمون آن ها روی سلول های iPS امیدوار کننده باشد. یکی از این ترکیبات موسوم به AA۱۴۷ نه تنها ATF۶ را در سلول های بنیادی فعال کرد، بلکه مسیر تمایزی سلول ها را نیز عوض کردن داد.

این ترکیب سلول های بنیادی را جهت تبدیل شدن به سلول های اندوتلیالی هدایت کرد که جهت تشکیل عروق خونی مهم هستند. توصیه جالب این است که بعد از تیمار با AA۱۴۷، بیش از ۷۰ درصد سلول ها به سلول های اندوتلیالی تبدیل شدند که قادر به تشکیل عروق خونی هستند. این موثرترین راهی است که تاکنون جهت تولید عروق خونی پیشنهاد شده است است.

تبدیل سلول های بنیادی به عروق خونی جهت درمان یک بیماری چشمی

از آن جایی که این ترکیب تنها در آزمون های آزمایشگاهی موثر نشان داده است و شرایط درون تنی آن هنوز آزمون نشده هست، با مطالعات زیاد می توان از پتانسیل این ترکیب جهت درمان بیماران انسانی استفاده کرد.

واژه های کلیدی: تبدیل | بینایی | ترکیبی | درمانی | بیماری | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs