صتابون بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

صتابون: بیانیه انتحاری منفجر شدن اخبار بین الملل

یک زن در تیراندازی برابر بیمارستان امام علی زاهدان کشته شد

یک مقام آگاه در سیستان و بلوچستان گفت: افراد مسلح ساعتی پیش با تیراندازی برابر بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان، زنی را کشتند و یک دستگاه ماشین پژو پارس نیز ..

ادامه مطلب